Unser Sandmännchen (1958)

 • 类型: 喜剧 动画 歌舞
 • 制片国家/地区: 东德
 • 语言: 德语
 • 片长: 10分钟
 • 又名: Abendgruß,Das Sandmännchen,Sandmann,The Sandman
 • 上映日期: 1958-10-08(东德)
 • imdb网址: tt0434733
 • Unser Sandmännchen剧情简介
  下载地址
  Unser Sandmännchen评论、影评、观后感
  桔子  2008-07-11
  可爱的木偶,随着音乐走路。一走一顿的。
  去精神病院走走  2011-10-30
  http://www.tudou.com/programs/view/QhA6X_KHqO4/