John Lennon Live in New York City (1986)

  • 导演: Carol Dysinger Steve Gebhardt
  • 类型: 纪录片 音乐
  • 制片国家/地区: 美国
  • 语言: 英语
  • 上映日期: 1986-01-24
  • imdb网址: tt0467594
  • John Lennon Live in New York City剧情简介
    John Lennon Live in New York City评论、影评、观后感